Sekapur Sirih

 

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.Wasallam.                                                                    

Salam sejahtera dan Salam 1 Malaysia

     Alhamdulillah, dan syukur kita ke hadrat Ilahi kerana dengan segala rahmat dan nikmat yang dikurniakan serta dengan  izin- Nya, kita dapat lagi meneruskan tanggungjawab  yang diamanahkan kepada kita sebagai pendidik di SMK Putrajaya Presint 14(1).

       Syabas dan  setinggi-tinggi tahniah serta  jutaan terima kasih   kepada Ahli  Jawatankuasa   Pengurusan Sekolah  SMK Putrajaya Presint 14(1) kerana  telah berjaya   menyiapkan buku Pengurusan Sekolah untuk tahun 2015. Buku Pengurusan Sekolah ini diterbitkan  setiap tahun  oleh AJK Pengurusan Sekolah untuk dijadikan  rujukan dan  garis panduan kepada guru-guru untuk mengetahui senarai tugas dan melaksanakan tugas yang diamanahkan dengan  berkesan. Insya-Allah.

       Sistem Pendidikan Negara sedang melaksanakan satu transformasi melaksanakan PPPM 2013-2025, PBS, ELT, Sarana Sekolah dan Ibu bapa, Program i-THINK di samping Memartabatkan Bahasa Melayu dan Memperkukuh Bahasa Inggeris (MBMMBI).  Kesemua perubahan pendidikan ini beroperasi di sekolah, oleh itu sewajarnyalah  warga pendidik yang menjadi pelaksana dapat menjalankan amanah ini  ke arah kejayaan transformasi pendidikan negara. Pendidikan menjadi peneraju dalam membangunkan modal insan yang berpengetahuan, berkemahiran dan berkeperibadian mulia.  Situasi ini amat menuntut warga pendidik lebih prihatin, komited dan mempunyai daya juang yang tinggi dalam mencapai sasaran-sasaran yang ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia. Tidak ada kepuasan yang terulung selain melihat anak-anak bangsa yang kita didik berjaya dalam semua aspek iaitu cemerlang  dalam akademik, di samping  gemilang sahsiah dan budi pekertinya ke arah menjadi insan yang terbilang. Saya amat yakin guru-guru dan kakitangan di sekolah ini berupaya untuk merealisasikan harapan Kementerian Pendidikan Malaysia dan sekolah ke arah melahirkan modal insan yang berkualiti.

        Oleh itu, marilah kita bekerja dengan seikhlas hati tanpa mengharapkan apa-apa balasan kerana segala keikhlasan dan pengorbanan kita dilihat dan dinilai  oleh-Nya.

      Sesungguhnya,  guru-guru SMK Putrajaya Presint 14(1), berkudrat dan boleh membuktikan bahawa kita mampu membangun dan melahirkan modal insan yang diingini oleh bangsa dan negara. Marilah sama-sama kita berazam dan mengaplikasikan wawasan negara sepenuhnya bermula tahun 2015 ini.

Sekian, terima kasih.

   

UM TAKSIAH BINTI ISMAIL
Pengetua

 

 

 


News